Vrei o ofertă?

Instruire tehnică periodică inclusă

Premier este dezvoltat continuu pe baza experienței utilizării acestuia și a apariției de noi tehnologii. Pentru o utilizare ușoară, veți beneficia periodic de instruiri, chiar și la cerere.

Suport tehnic continuu

Indiferent de situația pe care ne-o relatați, consultanții Premier vă vor oferi imediat soluția necesară în cel mai adecvat mod, chiar dacă pentru aceasta este necesară deplasarea la sediul clientului.


Beneficiile Premier

Deschis

Premier gestioneazăresursele din diferite zone de funcționalitate și activitate ale instituțiilor, în domenii variate.

Colaborativ

Premier este conceput pentru ca mai multe persoane din diferite arii de competență, departamente sau zone geografice să poată lucra simultan.

Flexibil

Sistemul se adapteazăușor cerințelor din instituție, iar modificările ulterioare ale acesteia sunt urmate simplu de către sistem.

Sigur

Tehnologia folosităde Premier garanteazăun nivel ridicat de securizare a informațiilor și operațiunilor efectuate.

Modular

Sistemul poate fi instalat treptat și poate fi dezvoltat ulterior în noi centre de interes din instituție, pe diferite domenii, fără a afecta activitatea celor existente.

Optimizat

Sistemul recunoaște și eliminăinformațiile redundante din bazele de date, pentru ca rapoartele săfie corecte și clare de fiecare dată.

Independent

Sistemul Premier oferăposibilitatea tuturor instituțiilor din structurăsăîși administreze resursele și săcontribuie la gestiunea generală, indiferent dacăau sau nu acces la internet.

Actual

Schimbările legislative sau cele din structura organizației vor fifoarte simplu preluate în sistem, pentru ca toate resursele săfie administrate corect.

Perfecționat

Ne concentrăm continuu pentru a dezvolta Premier, astfel încât săse adapteze noilor cerințe ale instituțiilor și săexploateze tehnologiile care apar.

Acces controlat

Cei care lucreazăcu Premier au acces la informații definit în funcție de poziția și responsabilitățile pe care le au în instituție.

Modern

Premier va fi mereu funcțional și actual, pentru că avem contact direct cu mediul academic pe o temă apropiatănouă, și anume ingineria programării.

Facil

Utilizarea sistemului Premier nu necesităstudii speciale, introducerea informațiilor, interpretarea rapoartelor și toate interacțiunile necesitând doar cunoașterea limbii române.

Detaliat

Nivelul de acces la informații, tipul și numărul rapoartelor permit obținerea unei imagini foarte clare și detaliate a resurselor, la un moment stabilit.

European

Premier facilitează lucrul în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, datorită formatelor de rapoarte și gestionare a datelor.

Premier este sistemul informatic care gestionează în timp real resursele din
instituții cu structuri complexe.

Implementări