Detalii Tehnice

Arhitectura sistemului

AVANTAJE

Arhitectură client / server
Funcționalitate
Ușurință în utilizare
Unicitatea datelor
Modelarea proceselor
Interfața cu alte aplicații

Module informatice

Contabilitatea individualăa instituției publice

• Contabilitate generală(note contabile, registru jurnal, balanțe pe conturi contabile analitice și sintetice)
• Execuție bugetarăşi ALOP
• Achiziţii şi aprovizionare

Contracte și comenzi
Plan de achiziții
Referate de necesitate

• Contracte de cercetare
• Terţi: furnizori / clienţi | debitori / creditori
• Gestiune stocuri: materiale | obiecte de inventar
• Active fixe corporale și necorporale
• Active în curs de execuţie
• Trezorerie (casa şi banca)

Centralizarea datelor instituțiilor subordonate la instituția superioară

La instituțiile din subordine
transmiterea automată a datelor (raportărilor) către instituția superioară;

La instituția superioară
• preluarea automată a datelor (raportărilor) de la instituțiile din subordine
• vizualizarea datelor pe fiecare instituție subordonată
• vizualizarea datelor pe categorii de instituții subordonate
• vizualizarea datelor pe total instituții subordonate

Vrei o ofertă?